מאמרים

ריבית המשכנתא - עד כמה היא משפיעה עלינו - המשך למאמר


סכומים אלו אינם מזעריים. אי לכך, כל שינוי קלוש בא לידי ביטוי בהחזרי הקרן והריבית החודשיים של המשכנתא. ריבית של אחוז אחד יכולה לעלות את גובה מחיר ההחזר לעיתים בהפרשים של כ300 אלף שקלים במידה ואנו מחזירים כ5000 ש"ח בחודש לפריסה של 20 שנה ואף פחות. מספרים מבהילים, שמשך הזמן שאנו פורסים אותו משכיח מאיתנו זאת.

כיצד הבנקים קובעים את ריבית המשכנתא?
לכאורה הדעת תאמר שיש מחיר מחירון קבוע הנהוג בשוק אלא שאין כך פני הדברים. הבנק שוקל מעבר לתנאים הבסיסיים גם גורמים המשפיעים על יכולת ההכנסה של הזוג או מבקש המשכנתא. מקום העבודה או ההשכלה מציגים לבנק שקיפות יחסית באשר לעתיד הפוטנציאלי של אותו לקוח באשר יכולתיו להחזיר נאמנה מדי חודש בחודשו את הסכום הנדרש. ועדיין לא דיברנו על הסכום ההתחלתי שהלקוח הגיע עמו בבואו לקבל את המשכנתא שמשפיע גם כן על תנאי המשכנתא.

אבות אבותינו עוד מספרים בערגה תוך כדי ישיבה על מרפסת ביתם הצנועה על הימים בהם הבנק העניק אשראי כמעט מלא לרכישת דירה לעיתים אפילו 95% מערך הדירה הנקנית. אולם ימים עברו והמצב הכלכלי לא היטיב עמנו והבנקים מצדם הקשיחו את מדיניות האשראי, וכעת דורשים הבנקים שהרוכשים ישקיעו הון עצמי של לפחות שליש מערך הנכס ואף יותר.
למרות שגם כיום שמענו דרך אתרי פרסום על כאלו שקיבלו כמעט מימון מלא מן הבנק על ערך הדירה זאת משום שהם רכשו פוליסת ביטוח המכסה את הבנק בפני בעיות בהחזרת ההלוואה. אלא שגובה הביטוח כה גבוה שעיסקה זו אינה משתלמת ונועלת את הדלת בפני לווים.חזרה לחלק ראשון